Hjälmar - Jaca - Epadunk - Rullskidor - OEM

Sportatlas företagsblogg

Arbetshjälmar för byggbranschen – säkerhet, lagar och vanliga misstag

Arbetshjälmar är en oumbärlig del av säkerhetsutrustningen inom byggbranschen. Dessa hjälmar spelar en avgörande roll i att skydda arbetstagare från allvarliga huvudskador och är en nödvändighet på alla byggarbetsplatser. I detta blogginlägg kommer vi att diskutera vikten av att använda rätt arbetshjälm, de svenska lagar och regler som styr deras användning, samt vanliga fel som görs vid val och användning av dessa hjälmar.

två kvinnliga byggarbetare sitter och tar en paus och ler mot varandra

Vikten av säkerhet och rätt hjälm

Säkerheten på byggarbetsplatser är av högsta prioritet, och arbetshjälmar är en av de mest grundläggande skyddsåtgärderna. En korrekt utvald och korrekt använd arbetshjälm kan förebygga allvarliga huvudskador och rädda liv. Hjälmen fungerar som ett skydd mot fallande föremål, kollisioner med fasta objekt och andra potentiella faror på arbetsplatsen.

Det är viktigt att förstå att inte alla arbetshjälmar är lika. En bra hjälm bör vara tillverkad med högkvalitativa material och certifierad enligt gällande säkerhetsstandarder. Det är också viktigt att se till att hjälmen passar korrekt, eftersom en felaktig passform kan minska dess effektivitet och komfort.

Lagar och regler i Sverige

I Sverige regleras användningen av arbetshjälmar av Arbetsmiljölagen och dess tillhörande föreskrifter. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för att tillhandahålla nödvändig personlig skyddsutrustning, inklusive arbetshjälmar, för de anställda. Dessutom finns det specifika säkerhetsföreskrifter som gäller för byggbranschen, som måste följas strikt.

Arbetshjälmar måste uppfylla vissa krav enligt de svenska säkerhetsföreskrifterna. De ska vara certifierade och godkända för användning i arbetsmiljön. Arbetsgivare har ett ansvar att se till att deras arbetstagare använder lämpliga och certifierade hjälmar.

Vanliga fel vid val och användning

Det finns flera vanliga misstag som kan göras när det gäller arbetshjälmar. Här är några av de mest förekommande:

  1. Fel storlek: Att använda en hjälm som inte passar korrekt kan innebära att den inte ger tillräckligt skydd.
  2. Gamla hjälmar: Hjälmar har en begränsad livslängd och måste bytas ut när de blir för gamla eller om de har skadats.
  3. Felaktig användning: Att bära hjälmen på ett felaktigt sätt, som att inte spänna hakremmen, kan minska dess effektivitet.
  4. Att använda en ej certifierad hjälm: Det är viktigt att se till att hjälmen är certifierad enligt svenska säkerhetsstandarder.

Avslutningsvis

Att använda rätt arbetshjälm är avgörande för din säkerhet inom byggbranschen. Genom att följa de svenska lagarna och reglerna och undvika vanliga misstag kan du minimera risken för allvarliga huvudskador. Vi uppmanar dig att kontakta oss för mer information om våra certifierade arbetshjälmar eller för att göra en beställning. Din säkerhet är vår högsta prioritet, och vi finns här för att hjälpa dig att göra rätt val när det gäller arbetshjälmar.

Läs mer om våra arbetshjälmar här.

Läs mer om huvudskydd i industrin på arbetsmiljöverkets hemsida här.

Facebook
Twitter
LinkedIn
sportatlas logotype

Vill du veta mer?